Najem viličarja

Glavne prednosti so večja prilagodljivost pri pokrivanju potreb o transportu in bolj predvidljivi stroški

Izbirate lahko med viličarji različnih nosilnosti in pogonov, od diesel, plinskih ali električnih.

Cena najema je odvisna od velikosti in tipa viličarja, časa najema in pogojev v katerih bo viličar delal.

Glede na časovno obdobje ločimo:

  • dnevne najeme
  • mesečne najeme
  • dolgoročne najeme
  • Po potrebi nudimo tudi najem z voznikom.

Prednosti najema viličarja

Dobro načrtovanje, obvladovanje hitrega povečanja naročil, premostitev izpadov v proizvodnji v primeru nepričakovane okvare in ohranjanje finančne prilagodljivosti so nekatere ključne situacije, ki jih mora obvladovati sodobno podjetje.

V logistiki, predvsem znotraj podjetja, v skladiščih in proizvodnji je lahko potencialno ozko grlo »delovanje« flote viličarjev. Ena od praktičnih rešitev, ki močno pripomore k fleksibilnosti podjetja na tem področju, je izposoja viličarjev. To storitev ponujajo proizvajalci viličarjev neposredno ali pa trgovska oziroma servisna podjetja, ki so njihovi zastopniki za prodajo na določenem področju. Pogost motiv za izposojo viličarjev je optimizacija lastne flote – oziroma stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem. Podjetje tako nakup lastnih viličarjev omeji zgolj na tiste, ki jih resnično stalno potrebuje in so tudi ves čas dobro izkoriščeni.

Preostale potrebe lahko pokriva z najetimi viličarji, za katere ni potrebna nobena investicija, pa tudi stroški vzdrževanja in servisiranja so že zajeti v ceni najema. Kratkoročni ali dolgoročni. Nekatera podjetja se tako odločajo tudi za dolgoročni najem viličarjev.

Ta za najemojemalca pomeni, da ima veljavno garancijo za viličarja za ves čas najema. Posledično je dolgoročni najem smiseln za stranke, ki viličarje uporabljajo več ali jih močneje obremenjujejo, saj v takem primeru obstaja večja verjetnost okvar, ki so v primeru lastništva viličarja strošek lastnika.

Dodatna prednost najema pa je fiksni strošek uporabe viličarja, saj najemodajalec skrbi samo za energente, vsi drugi stroški pa so zajeti v mesečnem strošku najema. Viličarje lahko najemete kratkoročno (do 12 mesecev) in dolgoročno. Dolgoročni najemi so praviloma za obdobje od 36 do 60 mesecev.

S tem ko uporabnik najame viličarja, bodisi za krajše ali tudi daljše časovno obdobje, se izogne vezavi lastnega kapitala, bančnim obrestim, dodatnim stroškom. Prav tako so v primeru dolgoročnega najema stroški uporabe viličarja fiksni in vnaprej znani za daljše obdobje. Odpade tudi skrb za vzdrževanje in servisiranje. Naša servisna služba, ki ima več kot 20 vozil in 26 servisnih tehnikov, skrbi za kakovostno servisiranje, vzdrževanje viličarjev in popravila poškodb v celotnem obdobju dogovorjenega najema.

Še ena praktična prednost najema je, da je ves strošek zajet v eni sami mesečni fakturi, ki jo lahko podjetje knjiži kot strošek poslovanja, DDV pa kot vstopni davek.

Splošni pogoji

Parkelj d.o.o

Pri Parkelj servisu svoje delo opravljamo hudičevo dobro, kar se opazi že iz imena. Oglejte si kaj vse vam lahko ponudimo.

Prijetno klikanje Vam želimo

Oglejte si našo
trenutno zalogo

Imate
vprašanje?

Pokličite
za servis