Kontakti

Ljubljana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KONTAKTNA OSEBA FUNKCIJA TELEFONGSME-NASLOV
Lojze Parkelj Direktor 01 520 50 23  parkelj@parkelj.si
Mitja Mihelič Generalni direktor 05923 4044 041 749 628mitja.mihelic@parkelj.si
Oliver Lavtižar Pomočnik direktora 059 23 40 40041 676 561 oliver.lavtizar@parkelj.si
Vojko Kadunc Tehnički direktor 059 23 40 42 051 364 879 vojko.kadunc@parkelj.si
Tanja Lah Uvoz - izvoz 01 520 50 25051 617 382 tanja.lah@parkelj.si
Tina Setnikar Uvoz - izvoz 01 520 50 27051 617 382 tina.setnikar@parkelj.si
Jernej Parkelj Poslovođa
Komercijalista
Rezervni dijelovi
01 520 50 26041 929 795 jernej.parkelj@parkelj.si
Denis Malenšek Komercijalista
rezervni dijelovi
01 520 50 24031 705 343 denis.malensek@parkelj.si
Domen Duc Komercijalista
Najam Viljuškara
Prodaja Konecranes i Still viljuškara
0592 340 47040 222 398 domen.duc@parkelj.si
Miloš Ivanović Vođa skladišta  040 416 096 milos.ivanovic@parkelj.si
Simona Pungeršek Asistentka servisa
i prodaje Still
01 234 37 80051 360 495 Simona.pungersek@parkelj.si
Irena Lah Asistent
prodaja viljuškara
01 520 50 28051 617 382 info@parkelj.si
Tatjana Plavc Asistent
prodaja viljuškara
01 520 50 20  tatjana.plavc@parkelj.si
Zoran Dežman Komercijalista
prodaja viljuškara,
Najam viljuškara
01 520 50 20070 860 200 zoran.dezman@parkelj.si
Vili Škerjanec Komercijalista
prodaja viljuškara,
Najam viljuškara
01 520 50 29031 783 617 vili.skerjanec@parkelj.si
Vojko Krivc Servisna služba / Servis Still 01 234 37 85 041 761 705
051 693 606
vojko.krivc@parkelj.si
Janko Tomšič Administrator ključnih klijenta 059 23 40 46 041 782 791 janko.tomsic@parkelj.si
Blaž Resnik Servis usluge   031 696 451 servis@parkelj.si
                                                                                                                                         
Telefaks - pisarneTelefaks - radiona
01 520 50 2201 520 50 31
           

Maribor

                                                                                                                                        
KONTAKTNA OSOBA FUNKCIJA TELEFONGSME-ADRESA
Branko Sel Servisna služba 02 461 17 10041 759 545 branko.sel@parkelj.si
Simona Bezjak Uvoz - izvoz 02 461 17 10051 673 454 servis.mb@parkelj.si
                                                                                                                 
Telefaks
02 461 17 11
           

BIH

                                                                                                                
KONTAKTNA OSOBA FUNKCIJA TELEFONGSME-ADRESA
Mitja Mihelič Prokurist 00387 62 833 488 00386 41 749 628mitja.mihelic@parkelj.si
                           

Sarajevo

                                                                                                                         
KONTAKTNA OSOBA FUNKCIJA TELEFONGSME-ADRESA
Haris Voloder Direktor 00387 33 433 116 haris.voloder@parkelj-still.com
     

Banja Luka

                                                                                                                                  
KONTAKTNA OSOBA FUNKCIJA TELEFONGSME-ADRESA
Dajana Piljagić Servisna podrška 00387 51 585 200 00387 61 833 909dajana.piljagic@parkelj-still.com

Parkelj d.o.o

Na strane Parkelj servisa.U Parkelj servisu naš rad obavljamo đavolski dobro što se može vidjeti već iz imena.

Ugodno klikanje Vam želimo

Pogledajte našu
trenutnu zalihu

Imate pitanja?
Kontaktirajte nas